Ośrodek

 

Dom Opieki świadczy usługi opiekuńcze i bytowe zapewniając: miejsce pobytu, wyżywienie (zgodne ze stanem zdrowia), utrzymanie czystości; udziela pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, zapewnia pielęgnację w tym w czasie choroby, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwieniu spraw osobistych i kontaktach z otoczeniem.

 

Sposób świadczenia usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywające w naszym Domu.

 

zdjęcie, grupa podopiecznych z siostra opiekunką

 

 

Dom Opieki zapewnia swoim mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymność, wolność osobistą, poszanowanie godności człowieka i  jego praw osobistych, umożliwia rozwój osobowości. Zakres i poziom świadczeń dostosowany jest indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego Mieszkańca.

 

TRANSLATE