Zgłoszenia i koszty

 

Koszty związane z utrzymaniem osób przebywających w Domu Opieki oraz koszty utrzymania placówki pokrywane są z :

  • opłat wnoszonych przez osoby przebywające w placówce
  • przekazywanych darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą
  • ze środków własnych Zgromadzenia

 

Placówka nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o działalności gospodarczej.

 

Mieszkańcy Domu Opieki objęci są opieką duszpasterską przy zachowaniu prawa do wolności sumienia i wyznania oraz szacunku dla innych religii.

 

zdjęcie uśmiechniętej pensjonariuszki na tle jesiennych liści

 

TRANSLATE