Pobyty

 

Pobyt czasowy

Pobyt czasowy skierowany jest do rodzin, które na co dzień świetnie radzą sobie z chorym członkiem swojej rodziny jednak są sytuacje w których potrzebują pomocy ze strony osób trzecich np.: pilny wyjazd, remont mieszkania, choroba innego członka rodziny itp. – właśnie takim potrzebą wychodzimy naprzeciw. Czas pobytu jest ustalony od potrzeby rodziny od kilku do kilkunastu dni, a czasem wystarczy kilka godzin.

 

Pobyt na czas nieokreślony

Pobyt na czas nieokreślony – skierowany jest dla rodzin które wymagają ciągłej pomocy ze strony osób trzecich.

 

zdjęcie uśmiechniętej pensjonariuszki

 

 

Dom Opieki świadczy podstawowe usługi w zakresie potrzeb mieszkańców:

  • bytowe – zapewnienie miejsca zamieszkania, wyżywienia oraz pomoc w uzyskaniu odzieży, utrzymanie czystości
  • opiekuńczych – polegających na udzieleniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz podnoszeniu sprawności i aktywności mieszkańców, a także pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

 

Dom Opieki świadczy usługi wspomagające w miarę możliwości i potrzeb mieszkańców tj:

  • terapia zajęciowa
  • realizacja potrzeb religijnych i kulturalnych
  • stymulowanie nawiązywania, utrzymanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem
  • pielęgnacja chorych
  • rehabilitacja w miarę posiadanych możliwości i potrzeb mieszkańców
  • socjoterapię i psychoterapię
  • kontakt z lekarzem rodzinnym

 

TRANSLATE